Privacy

In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met privacy van bezoekers van onze website. Die uitleg gaat zowel over het gebruik van persoonsgegevens als het gebruik van cookies.

Contactgegevens van FlexxGroup

FlexxGroup, Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam, is statutair gevestigd te Rotterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66890284. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (010-3035030) en via e-mail (info@flexxgroup.nl). Het is ook mogelijk om via onze website een contactformulier in te vullen (https://flexxgroup.nl/contact/).

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging van onze website en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Als je jouw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het contactformulier, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek/vraag te voldoen.

 • Als je jouw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het offerteformulier, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om aan jouw offerteverzoek te voldoen.

 • Als je jouw gegevens achterlaat door middel van het invullen van het formulier voor werkgevers dan wel werknemers, dan worden jouw persoonsgegevens gebruikt om aan jouw verzoek te voldoen.

 • Tot slot verwerken wij in algemene zin gegevens die worden gegenereerd als je de website bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

Doorgifte persoonsgegevens

Wij geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden waar wij dit verplicht zijn om bijvoorbeeld het salaris te verlonen. Het kan zijn dat je persoonsgegevens worden opgeslagen bij een dienstverlener van ons (Yourhost). In dat geval zijn wij verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Dat is afhankelijk van de reden waarvoor wij jouw gegevens verwerken (zie hiervoor bij ‘Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw gegevens?’):

 • Als je jouw gegevens heeft achtergelaten middels het contactformulier, dan verwerken wij jouw gegevens om aan jouw vraag te voldoen. Als jouw vraag niet leidt tot een zaak, dan bewaren wij jouw gegevens maximaal een jaar. Als jouw vraag wel leidt tot een zaak, dan informeren wij je verder over onze bewaartermijnen die dan gelden.

 • Mocht jouw vraag wel leiden tot een zaak, dan zullen de gegevens maximaal 5 jaar bewaard worden, gelijk aan de wettelijke fiscale bewaarplicht.

 • Algemene gegevens over jouw websitebezoek bewaren wij gedurende ten hoogste 1 jaar.

Welke rechten heb je?

Je hebt als betrokkene de volgende rechten:

 • Je hebt het recht om te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens.

 • Je hebt het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

 • Je hebt het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.

 • Je hebt het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat je jouw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).

 • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heb je te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om je juridisch te adviseren) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.

 • Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl) als je meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens.