Veelgestelde vragen

ziekte

Ik ben ziek en mijn overeenkomst loopt af, wat nu?

Wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt terwijl je ziek bent, heb je recht op een ziektewetuitkering van het UWV. Op jouw laatste officiële werkdag melden wij je ziek uit dienst bij het UWV. Deze ziektewetuitkering wordt dan automatisch aangevraagd.

Wordt mijn loon doorbetaald bij ziekte?

Afhankelijk van de CAO kan er sprake zijn van twee wachtdagen vanaf de eerste dag van de ziekmelding. Dit betekent dat je de eerste twee ziektedagen geen loon ontvangt. Vanaf de derde ziektedag geldt een loondoorbetaling met een percentage van 70% van het laatstverdiende loon met een maximum van twee jaar. Uiteraard is dit afhankelijk van de CAO en overige gemaakte afspraken.

Herstel en werkhervatting

Zodra je voldoende bent herstelt en weer in staat bent om je werk geheel of gedeeltelijk te hervatten, ben je verplicht dit ook te doen. Als jij je werk slechts gedeeltelijk kunt oppakken dan bepaalt jouw leidinggevende, in overleg met de bedrijfsarts, jouw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Ziek zijn en vakantie willen/hebben

Als jij arbeidsongeschikt bent en vakantie aanvraagt, dan zullen we ons voor advies tot de bedrijfsarts richten. Dit doen wij omdat een vakantie in geen geval een belemmering mag zijn voor jouw herstel. Belangrijk om te weten is dat de waarde van een verlofdag altijd 100% is, ook als de loonbetaling bij ziekte 70% is. Heb jij vakantie en word je tijdens je vakantie ziek? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Ook is het hierbij van belang om je (huis)arts te vragen om een medische verklaring. Deze verstuur je vervolgens naar ons.

Gehoor geven aan bedrijfsarts

Als wij het noodzakelijk vinden om de bedrijfsarts in te schakelen, dan ben je verplicht gehoor te geven aan een oproep van die bedrijfsarts. Geef je geen gehoor aan de oproep en heb je daar geen reden voor? Dan mogen wij de kosten van deze oproep aan jou doorbelasten.

Telefonisch contact

Als je ziek bent is het voor ons belangrijk dat je telefonisch contact mogelijk maakt. Het is noodzakelijk om jouw leidinggevende en/of contactpersoon goed te informeren over jouw herstel. Zo kunnen we kijken naar de mogelijkheden om je werk geheel of gedeeltelijk, eventueel met (tijdelijke) aanpassingen, weer op te pakken.

Ik moet mij helaas ziek melden, hoe doe ik dat?

Ziek zijn kan natuurlijk gebeuren! Bij ziekte geef je dit telefonisch door aan jouw directe leidinggevende of contactpersoon én aan ons kantoor. Deze melding dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee uur voor aanvang van je werktijd, te gebeuren.