Privacy & Disclaimer

Met het bezoeken van deze website van de FlexxGroup B.V. aanvaardt u de onderstaande voorwaarden. De FlexxGroup B.V. is gevestigd aan het Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam. Telefoon 010-3035030. FlexxGroup B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder het nummer 66890284.

FlexxGroup B.V. wijst u op het volgende ten aanzien van de websites www.flexxgroup.nl, www.flexxmobility, www.flexxtalent.nl en www.flexxtrafficsupport.nl:

Aansprakelijkheid

De Website van de FlexxGroup (waaronder de homepage en sites van dochterondernemingen) met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van de FlexxGroup B.V. Deze websites zijn zorgvuldig samengesteld. In het geval dat de websites foutieve en/of onvolledige informatie bevat of verstrekt zijn de FlexxGroup en haar werknemers niet aansprakelijk. De FlexxGroup is tevens niet aansprakelijk voor virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website.

Auteursrecht

Teksten, afbeeldingen, lay-out en andere items op de websites vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopiëren, opslaan of het openbaar maken van de website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de FlexxGroup is niet toegestaan. Voor misbruik hiervan bent u aansprakelijk.

Wijzigingen

De informatie op de websites van de FlexxGroup wordt regelmatig aangepast. De FlexxGroup behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de websites met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Privacy

De FlexxGroup gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van relaties. Dit heeft betrekking op de verwerking van gegevens en verstrekking aan derden. Indien je jouw persoonlijke gegevens naar de FlexxGroup verstuurt, geef je